Utbildning

För att bli materialteoretiker rekommenderar vi kurser under din grundutbildning som fokuserar på kvantfysik, statistisk mekanik och kondenserade materiens fysik.

På masternivå erbjuder vi flera program där det finns utmärkta möjligheter att fördjupa sig inom materialteori:

Mer specifikt erbjuder vi till exempel kurser inom Täthetsfunktionalsteori (DFT), Elektronstrukturberäkningar, Mångpartikelteori, Fasta tillståndets teori, Magnetism, Energirelaterade materials fysik, Kvantmaterial, Kvantinformation och Andra generationens kvantteknologi.
Det finns dessutom flera möjligheter att under grundutbildningen prova på forskning inom materialteori genom olika projektkurser. Vi erbjuder dessutom ett stort urval projekt för Kandidat- och Masteruppsatser, se länkar till vänster.

För utbildning på forskarnivå annonseras tjänster via institutionens webbsida och universitetets jobbportal. Aktuella forskningsämnen är beskrivna under Materialteori och Kvantmateriens teori.

Läs mer på den engelska sidan.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin