Webbinarier

Under våren 2020 arrangerade institutionen för fysik och astronomi en serie öppna populärvetenskapliga föreläsningar och evenemang riktade till en intresserad allmänhet som gavs via Zoom. Samtliga webbinarier gavs på svenska.

 • Datum: 12/5 2020 kl. 16.00-17.00
 • Föreläsare: Ulf Danielsson

Ulf Danielsson gav ett webbinarium om vad man vet och inte vet om svarta hål – det absolut senaste från forskningsfronten. Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och populärvetenskaplig författare. Han forskar om strängteori, svarta hål och kosmologi.

Se en videopuff om evenemanget

Ta del av frågorna och svaren som inte hann besvaras under webbinariet

 • Datum: 19/5 2020 kl. 16.00-17.00
 • Föreläsare: Susanne Höfner

Vill du veta vad som händer med Betelgeuse och hur solens framtid ser ut? Livsviktiga grundämnen, som till exempel kol, produceras i döende stjärnor och transporteras ut i rymden av stjärnvindar. Lär dig mer om hur vindarna uppstår, hur de påverkar stjärnornas omgivning och vilka stjärnor som kommer att explodera som supernovor. Susanne Höfner är professor i teoretisk astrofysik och forskar om gamla jättestjärnor och stjärnvindar.

 • Datum: 26/5 2020 kl. 16.00-17.00
 • Föreläsare: Gunnar Karl Pálsson

Gunnar Karl Pálsson är biträdande universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi och undervisar bland annat på kursen medicinsk fysik.

 • Datum 2/6 2020 kl. 16.00-17.00
 • Föreläsare: Cecilia Gustavsson

Vad skiljer grundämnen åt, varför är vissa ämnena radioaktiva och varför kan vissa atomkärnor klyvas? Lär dig mer om atomkärnornas uppbyggnad! Cecilia Gustavsson är universitetslektor i tillämpad kärnfysik och excellent lärare.

Se en videopuff om evenemanget

 • Datum: 9/6 2020 kl. 14.00-15.00
 • Paneldeltagare: Rebecca Lodin, Bengt Edvardsson och Andreas Lindblad

Ställ frågor eller lyssna till andras om fysik och astronomi till en panel av tre forskare vid Uppsala universitet. I panelen sitter Bengt Edvardsson, Rebecca Lodin och Andreas Lindblad.

Bengt Edvardsson är astronom och forskar om vad stjärnorna består av, deras ytlager och var de olika grundämnena egentligen bildas. Han undervisar civilingenjörsstudenter inom mekanik och elektromagnetism.

Rebecca Lodin doktorerar i teoretisk fysik och målet inom hennes forskningsområde är att på sikt kunna förklara gravitationskraften på kvantnivå, något vi redan kan göra med de andra fundamentala krafterna. Förutom att forska undervisar hon även civilingenjörsstudenter inom mekanik.

Andreas Lindblad är lektor och docent i experimentell fysik. Inom sin forskning undersöker han hur ytors och gränsskikts egenskaper kan skräddarsys för att passa in i till exempel solceller och andra materialsystem för ett hållbart samhälle.

Se en videopuff om evenemanget

 • Datum: 16/6 2020 kl. 16.00-17.00
 • Föreläsare: Rikard Enberg

Symmetrier är något som finns överallt och verkar vara något som människor uppskattar och finner vackert. Symmetrier finns också överallt inom naturvetenskapen, och speciellt inom fysiken och kemin. Lär dig mer om symmetrier både i naturen och i kulturen, och också om vilken roll de spelar inom den moderna fysiken och kemin.

Rikard Enberg är universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi och forskar inom teoretisk partikelfysik.

Se en videopuff om evenemanget

PowerPointpresentation från webbinariet

Ta del av frågorna och svaren som inte hann besvaras under webbinariet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin