Forskarutbildning

Studieplaner

Studieplanen för en doktorands utbildning på forskarnivå består av två delar - den allmänna studieplanen för ämnet och den individuella studieplanen. Alla som på något sätt är inblandade i utbildning på forskarnivå bör ha kännedom om studieplanernas innehåll.

Astronomi - TNASTR00

Forskarutbildningsansvarig professor: Oleg Kochukhov (ingen nyantagning)

Tillträdesdatum: 2024-01-01

Astronomi med inriktning mot astrofysik - TNASTR01

Forskarutbildningsansvarig professor: Oleg Kochukhov

Tillträdesdatum: 2024-01-01

Fysik - TNFYSI00

Forskningsutbildningsansvarig professor: Mattias Klintenberg (tillträdesdatum 2023-11-01)

Daniel Primetzhofer* - 2024-06-01

Carlos Perez de los Heros* - 2024-01-01

Stephan Pomp* - 2023-11-01

Karin Schönning* - 2022-11-01

Philippe Wernet* - 2021-07-01

Håkan Rensmo* - 2021-07-01

Annica Black Schaffer* - 2021-07-01

Björgvin Hjörvarsson*

*Bitr forskarutbildningsansvarig professor med av fakultetsnämnden fastställd delegation av ett urval av ansvarsområden.

Atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik - TNFYSI02

Forskningsutbildningsansvarig professor: Susanne Mirbt (ingen nyantagning)

Elementarpartikelfysik

Forskningsutbildningsansvarig professor: Richard Brenner (ingen nyantagning)

Fysikens didaktik - TNFYSI05

Forskningsutbildningsansvarig professor: Urban Eriksson

Tillträdesdatum: 2024-01-01

Kärnfysik - TNFYSI09

Forskningsutbildningsansvarig professor: Stephan Pomp (ingen nyantagning)

Tillträdesdatum: 2023-11-01

Rymd- och plasmafysik - TNFYSI08

Forskningsutbildningsansvarig professor: Yuri Khotyaintsev

Tillträdesdatum: 2024-01-01

Tillämpad kärnfysik - TNFYSI09

Forskningsutbildningsansvarig professor: Stephan Pomp (ingen nyantagning)

Tillträdesdatum: 2023-11-01

Teoretisk fysik - TNTEFY00

Forskarutbildningsansvarig professor: Ulf Danielsson

Tillträdesdatum: 2023-07-01

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin