Om institutionen för geovetenskaper

Vår institution

Vi undersöker de processer som påverkar jordens utveckling och förändring över tid; bergarter, mineral, vulkanism, jordbävningar, erosion, klimatförändringar, havsströmmar, vädermönster och mycket mer. Geovetenskap använder sig av observationer, mätningar, fältarbete och laboratorieundersökningar för att förstå jordens komplexa system.

Institutionen är kunskapsmässigt mycket bred och har skapats genom en sammanslagning av fem tidigare fristående institutioner. Geologiska institutionen, Naturgeografiska institutionen och Paleontologiska institutionen slogs samman 1992. Sex år senare tillkom Meteorologiska institutionen och Institutionen för geofysik. Detta gör att vi idag är en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner.

Se en film om institutionen

Vi är organiserade i sex olika forskningsprogram och bedriver utbildning och forskning både i Uppsala och i Visby.

Jobba hos oss!

Institutionen för geovetenskaper bedriver utbildning och forskning både i Uppsala och i Visby.

Lediga tjänster

 

Korta fakta

  • 281 anställda, varav 20 är professorer,
  • 3700 studenter,
  • 87 doktorander inräknat industridoktorander,
  • sex forskningsområden,
  • 5 kandiddatprogram,
  • 1 civilingenjörsprogram,
  • 10 utbildningsprogram på avancerad nivå,
  • 347 fristående kurser,
  • ca 266, 7 miljoner SEK i omsättning,
  • över 30 nationaliteter finns representerade på institutionen.

Styrelse

Ordförande och vice ordförande

Ledamöter

Suppleanter

Mandatperioden för styrelsen sträcker sig från den 1 juli 2022 och tre år framåt.

Ledningsgrupp


Forskning som lever vidare

Hedersdoktorer

Regine Hock är professor i geofysik samt glaciolog och har bidragit med modeller för att beräkna hur mycket världens glaciärer smälter av, och prognoser för hur snabbt de kommer att smälta av i framtiden. Med sin unika erfarenhet av massbalansmodeller ledde hon IPCCs arbete med att beskriva statusen för snö och ismassorna i världens högfjällsområden. Hock har under en lång tid varit anknuten till institutionen för geovetenskaper, som forskare och gästlärare och som gästprofessor.

David Harper är professor i paleontologi vid Durham University, UK. Hans forskning är fokuserad på uppkomst och tidig utveckling av djurbaserade ekosystem, deras påverkan och relation till klimat och miljö samt egenskaper såsom biologisk mångfald och biogeografi. Han är känd för sin forskning om den viktiga evolutionära utvecklingsfas som kallas ”Great Ordovician Biodiversification Event”. Harper har haft ett omfattande samarbete med paleontologerna vid institutionen för geovetenskaper och även deltagit i utvärdering av fakultetens masterprogram.

Pär Holmgren är meteorolog och har sedan slutet av 1990-talet engagerat sig i debatten om klimatförändringarna. Han har varit chef chef över SVT:s väderredaktioni SMHI:s insynsråd och var 2010–2012 ledamot i Naturskyddsföreningens riksstyrelse. Han promoverades till filosofie hedersdoktor vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 2012 där han återkommande har gästföreläst.

Dianne Edwards, professor vid Cardiff University, Wales och tidigare president för Linnean Society i London, är en världsledande paleobotaniker och expert på landväxternas tidigaste utveckling. Hon har genom sina detaljerade studier av unikt välbevarade växtfossil från silur och devon givit oss viktiga insikter i hur de tidigaste sporväxterna fungerade och därmed kastat nytt ljus över de evolutionära processer som ägde rum under den viktiga tidsperiod då livet först koloniserade landytan. Genom sina studier har hon kunnat visa att den biologiska mångfalden var betydligt större under silur och tidig devontid än man tidigare trott. Edwards arbetar fortlöpande med svenska paleobotaniska projekt och har besökt Uppsala universitet flera gånger, bland annat som Celsius-Linne föreläsare.

Karen Hanghøj är en dansk geolog med expertis inom hållbar förvaltning av naturliga mineralresurser. År 2019 utsågs hon till direktör för British Geological Survey. Hon var den första kvinnan i denna roll sedan undersökningen grundades 1835. Hanghøj har publicerat forskningsrapporter om Östgrönlands geologi, Skaergaard-intrusionen och jordskorpans geokemi. År 2023 var Hanghøj medredaktör för en specialpublikation från Geological Society, The Green Stone Age: Exploration and Exploitation of Minerals for Green Technologies.

Läs mer om hedersdoktorer vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin