Forskning

Historiska institutionens forskning karaktäriseras både av kronologisk bredd (i termer av de historiska perioder som studeras) och vissa områden där institutionen har särskild kompetens. Tidigmodern historia är ett sådant område där vi studerar sociala, kulturella, genusmässiga, urbana och globala aspekter av det förflutna. Här finns bland andra projekten Gender and Work (GaW) och Hus och sociala praktiker i svenska städer, 1600–1850 (HASP). Modern historia och samtidshistoria är ett annat viktigt forskningsfält med fokus bland annat på politisk extremism, östeuropeisk historia och diplomatisk historia. Hugo Valentin-centrum bildar en särskilt stark forskningsmiljö för modern historia som framgångsrikt kombineras med freds- och konfliktforskning och internationella relationer. Här finns expertis inom ämnena våldets dynamik, minnesstudier, övergångsrättvisa och fascismstudier.

Tidsperioder

Ämnesområden


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin