Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska fakulteten

E-postadresser till Historiska institutionens

Prefekt: prefekt-hist@uu.se

Bitr prefekt: karin.jansson@hist.uu.se

Studierektor på grundnivå: studierektor-gu-hist@uu.se

Studierektor på avancerad nivå: studierektor-ma-hist@uu.se

Studierektor på forskarnivå: studierektor-fo-hist@uu.se

Fakultetens utbyteskoordinator: erasmus-hist@uu.se

Kursadministration: studera-hist@uu.se

Studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontaktperson: lovisa.akerlind@uu.se

Ekonomiadministration: katarina.karlsson@uu.se

ylva.mellin@uu.se

Personaladministration: ida.skeppstrom@uu.se

Samverkan: samverkan-hist@uu.se

Telefon:
018-471 15 26, 018-471 15 46
Fax:
018-471 15 28
E-post:
studera-hist@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.hist.uu.se/
Prefekt:
Bitr. prefekt:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:
Webmaster:

Organisation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin