Olle Korsgren – Diabetesforskning

Vår forskning fokuserar på uppkomsten av diabetes samt möjligheterna att förebygga och bota sjukdomen.

Diabetes är en kronisk, allvarlig sjukdom som påverkar flera organ i kroppen. Diabetes är en av de snabbast växande globala hälsoproblemen, och antalet personer som lever med diabetes beräknas öka från 529 miljoner år 2021 till ofattbara 1,3 miljarder år 2050. De allra flesta människor som lever med diabetes (ungefär 90 %) har typ 2-diabetes (T2D), och nästan 50 miljoner människor lider av typ 1-diabetes (T1D). I Sverige har nästan 600 000 personer diabetes, en sjukdom som med dess komplikationer lägger en enorm belastning på patienters livskvalitet och står för mer än tio procent av sjukvårdskostnaderna i Sverige.

Typ 1-diabetes allt vanligare hos barn

Även om T2D står för det mesta av diabetesepidemin är T1D den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn i Sverige. Ca 900 barn (och lika många vuxna) insjuknar i diabetes varje år. Det motsvarar fler än två barn per dag. Sverige har en av de högsta incidenserna av T1D i världen, och den har dubblats de senaste 40 åren och fortsätter att öka med fyra till sex procent per år. Dessa siffror är skrämmande och vi vet fortfarande inte orsaken till sjukdomen.

Forskning med flera komponenter

Vår forskning fokuserar på orsaken till diabetes och på möjligheter att förebygga och bota sjukdomen. Forskningen har ett brett multidisciplinärt fokus, som integrerar genetik, bioinformatik, fysiologi, cellbiologi, klinisk immunologi, diabetologi och transplantationsforskning. Målet är att klargöra hur sjukdomen uppkommer och lägga grunden för utvecklingen av nya strategier att förebygga och bota T1D.

I många av våra projekt använder vi bukspottkörtlar (pankreas) från organdonatorer för att undersöka och jämföra förändringar i organet mellan friska personer och personer med T1D och T2D. Vi har även tillgång till isolerade langerhanska öar, som tillhandahålls av öcellslaboratoriet på KITM på Akademiska sjukhuset. Några exempel på frågeställningar och projekt listas nedan.

Syftet med vår forskning är att klargöra etiologin bakom T1D och att bana väg för utveckling av nya strategier för att förebygga och bota T1D.

Två övergripande projekt med olika delmål

Vårt arbete är organiserat i två övergripande projekt som i sin tur har flera delmål.

1. Avslöja etiologin för T1D

  1. Pankreasinflammation vid T1D
  2. Transkriptomik på singelcellnivå i celler extraherade med LCM
  3. Spatial-transkriptomik på pankreasvävnad
  4. Mass-spektrometri på isolerade öar
  5. Linage-tracing med hjälp av en lentivirusvektor

2. Transplantation av isolerade öar för att bota patienter med de mest allvarliga T1D, experimentella och kliniska studier

  1. Utveckling av metoden för att isolera humana öar
  2. Transplantation av hypoimmuna öar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin