Rose-Marie Amini – Hematopatologi

Vårt övergripande mål är att förbättra behandlingen och överlevnaden för patienter med malignt lymfom. Arbetet fokuserar på att identifiera nya markörer som kan användas för att ställa diagnos och ge prognos till lymfompatienter. Vi vill också öka kunskapen om sjukdomsutvecklingen och definiera vilken roll immunsystemets egna inflammatoriska celler har för lymfomutveckling och tumörtillväxt.

Mikroskopibild på celler i diffust storcelligt B-cellslymfom

Celler i diffust storcelligt B-cellslymfom

Varje år får cirka 2000 personer i Sverige diagnosen malignt lymfom. Det är en sorts lymfkörtelcancer där lymfocyter, en av celltyperna i immunsystemet, ger upphov till sjukdomen. Malignt lymfom är en heterogen grupp av sjukdomar där mer än 100 olika specifika undergrupper av lymfom kan identifieras.

Under de senaste 20 åren har utvecklingen av såväl diagnostik som behandling av maligna lymfom varit mycket framgångsrik men det behövs fortfarande fördjupad kunskap om vilka genförändringar som förekommer vid olika lymfomformer. Det är också angeläget att studera mikromiljön i tumören för att se hur celler som inte är tumörceller, t.ex. immunregulatoriska celler, påverkar sjukdomsutvecklingen och eventuell uppkomst av behandlingsresistens. De kan även utgöra mål för nya, specifika behandlingsstrategier.

Vår forskning har tre huvudsakliga målsättningar:

  • Att identifiera nya diagnostiska, prognostiska och prediktiva markörer vid maligna lymfom. Vi studerar både indolenta B-cellslymfom, som marginalzonslymfom, och kliniskt mycket aggressiva former av B- och T-cellslymfom.
  • Att studera olika markörer och genetiska förändringar som har betydelse för lymfomutveckling och sjukdomsförlopp. Vi analyserar kliniskt välkaraktäriserade patientkohorter i relation till given behandling, kända kliniska prognosfaktorer och överlevnad.
  • Att öka kunskapen om sjukdomsförloppet vid maligna lymfom och vilken roll immunsystemets egna inflammatoriska celler har för lymfomutveckling och tumörtillväxt.

Forskningen sker i nära samarbete med Gunilla Enblads forskargrupp vid IGP.

Läs mer om våra projekt (endast på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin