Magnus Lindskog – Kliniska och epidemiologiska studier för att optimera behandling av cytostatikaresistent cancer

I vår forskning studerar vi patienter med cancersjukdomar som är helt eller delvis resistenta mot traditionella cytostatika, med särskilt fokus på njurcancer, icke-småcellig lungcancer och maligna hjärntumörer (primära och metastaser).

Gemensamt för de tumörformer som vi studerar är att de har dålig prognos med traditionell onkologisk behandling men också att det finns nyare kunskap som visar att immunterapi eller målriktade läkemedel ofta avsevärt kan bromsa förloppet och ibland möjliggöra bot. Även aggressiv kirurgi och precisionsstrålbehandling kan ha en viktig roll. Svårigheterna ligger i att identifiera kliniskt användbara prediktiva faktorer samt optimala behandlingskombinationer.

Vårt övergripande mål är att bidra till bättre, individanpassad behandling som kan maximera överlevnadschanser och livskvalitet för dessa individer med särskilt svårbehandlad cancer. Slutligen undersöker vi hur vård i livets slutskede kan optimeras för cancerpatienter bortom onkologisk behandling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin