Tobias Sjöblom – Karaktärisering av molekylära förändringar i cancer

Vår forskning handlar om molekylära förändringar som uppkommit i cancer. Målet är att finna sätt att använda mätbar information om sådana förändringar för diagnostik eller behandling.

Vi arbetar med såväl molekylärbiologiska metoder, databaser och kliniska data som med patientmaterial, cellinjer och andra tumörmodeller för att lära oss mer om tumöruppkomst och hur den kan upptäckas och bekämpas effektivt. De flesta studierna handlar om tjock- och ändtarmscancer men i vissa projekt studerar vi även andra typer av cancer.

Våra främsta fokusområden är:

  • Identifiering av genetiska förändringar i cancerceller som bidrar till uppkomsten av tumörer eller metastasering.
  • Studier av hur specifika mutationer bidrar till cancerutveckling.
  • Utveckling av effektiva anticancerbehandlingar som är riktade mot tumörspecifika genetiska förändringar.
  • Identifiering av blodburna molekyler som kan kopplas till förekomst av cancer hos bäraren.
  • Utveckling av förbättrad cancerdiagnostik.

Pågående forskning inkluderar bland annat identifiering och molekylära studier av genetiska förändringar i tumörvävnad från patienter med tjock- och ändtarmscancer, utveckling av en nytänkande riktad anticancerbehandling och identifiering av biomarkörer för cancer som kan nyttjas för blodbaserade diagnostiska tester.

Vårt intresse för diagnostikutveckling som kan bidra till bättre sjukvård har också lett till flera pågående forskningsprojekt kring utveckling av automatiserad bildanalys för tillämpning inom klinisk radiologi.

Vår forskning har tidigare resulterat i uppstart av nya företag för att möjliggöra omsättning av våra forskningsresultat inom cancervården. Oncodia AB utvecklar CE/IVD-godkända mjukvaror och reagens för analyser av förändringar i tumörens arvsmassa som kan guida behandlingsval.

Stöd till forskningsinfrastruktur

Translationell cancerforskning är beroende av tillgång till högkvalitativt patientmaterial och Tobias Sjöblom är samordnare för U-CAN, ett projekt där bland annat blod, tumörvävnad och klinisk information samlas in från cancerpatienter och deponeras i en biobank för att sedan kunna användas i olika forskningsprojekt. Han är även föreståndare för forskningsinfrastrukturen i Biobank Sverige.

Läs mer om våra projekt (på engelska)

Läs mer om U-CAN

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin