Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än befolkningen i genomsnitt

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. En studie från IGP visar att patienter med ett förstadium till malignt melanom har en signifikant bättre överlevnad än genomsnittet av befolkningen, trots en ökad risk att diagnostiseras med malignt melanom. Resultaten har publicerats i tidskriften eClinicalMedicine/The Lancet.

Flera tusen personer diagnostiseras med ett förstadium till malignt melanom varje år. Vanliga symtom är att ett födelsemärke börjar växa, klia eller ändra färg och form. Studien från IGP visar att både män och kvinnor som diagnosticeras med förstadiet har en signifikant bättre överlevnad upp till minst tio år efter diagnos jämfört med befolkningen i genomsnitt, trots en ökad risk att få malignt melanom.

– Resultaten är positiva för patientgruppen och bör ingå i informationen till framtida patienter. Sannolikt beror den minskade dödligheten på att patienter som diagnostiseras med ett förstadium till malignt melanom lever hälsosammare samt att de söker läkare tidigare och därmed snabbare får rätt behandling mot olika sjukdomar, säger Gustav Ullenhag, cancerläkare och professor vid IGP, som har lett studien.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin