Vilande cancerceller möjligt mål för behandling av tjock- och ändtarmscancer

Patienter med tjock- och ändtarmscancer får ofta tillbaka sjukdomen eftersom vilande cancerceller kan undkomma behandlingen och börja växa igen. I en studie från IGP har forskarna upptäckt ett protein som kännetecknar sådana vilande cancerceller. Det kan förbättra möjligheterna att också slå ut dessa celler och på sikt leda till effektivare behandling.

Tjock- och ändtarmscancer, eller kolorektalcancer som den också kallas, är den tredje vanligaste cancerformen och den näst dödligaste. Behandlingen består oftast av kirurgi följt av cellgiftsbehandling eller strålning men tyvärr är det vanlig att cancern kommer tillbaka efter avslutad behandling.

Det beror på att de flesta behandlingar som används kliniskt går ut på att slå ut celler som delar sig snabbt, vilket är ett klassiskt kännetecken för cancerceller. Men tumören kan också innehålla cancerceller som befinner sig i ett vilande stadium och alltså inte delar sig. Det är dessa celler som kan komma igång och börja dela sig, vilket gör att cancern kommer tillbaka och kan sprida sig. För att få en effektiv behandling skulle man alltså behöva identifiera och slå ut även de vilande cancercellerna.

I studien från IGP har forskarna använt en cellmodell för kolorektalcancer för att identifiera delande och vilande cancerceller. De upptäckte också att proteinet ATF3 kännetecknar de vilande cellerna.

– Vi fann att genen som ger upphov till proteinet ATF3 var mycket mer aktiv i de vilande cellerna jämfört med celler som delade sig. ATF3 verkar behövas för att cellerna ska förbli vilande. Vi såg också att cancerceller som saknar ATF3 var mer känsliga mot anti-cancersubstanser, säger Xiaonan Zhang, forskare vid IGP, som har lett studien.

Resultaten antydde att med mindre ATF3 i de vilande cellerna skulle man kunna få en bättre effekt av cellgifter som slår mot aktivt delande celler. Forskarna testade detta genom att behandla cancercellerna med en kombination av cellgiftet 5-FU och ämnen som minskade mängden ATF3.

– I vår cellmodell såg vi tydligt att den här kombinationen var mer effektiv än om cellerna bara utsattes för 5-FU. Vi tror att en ny behandlingsstrategi skulle kunna vara att kombinera cellgifter mot delande celler med ämnen som minskar ATF3 för att även slå ut vilande celler. Det skulle kunna leda till mer långvarig tillbakagång av sjukdomen och bättre överlevnad för patienter med kolorektalcancer, säger Xiaonan Zhang.

Studien har publicerats i tidskriften Cell Death and Disease.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin