Akilleshäl för immunterapi vid trippel-negativ bröstcancer upptäckt

Forskare från IGP visar i en ny studie som publicerats i tidskriften Nature Communications att genen NEDD8 påverkar cancercellernas förmåga att utveckla resistens mot immunterapi. Fynden kan ha betydelse för att ta fram effektivare immunterapier mot cancerformen trippel-negativ bröstcancer.

Immunterapi har blivit ett allt vanligare sätt att behandla cancer. En form av immunterapi kallas på engelska immune checkpoint blockade (ICB) och den går ut på att blockera cancercellernas förmåga att undkomma immunceller som skulle kunna angripa och döda dem. ICB har visat sig vara en bra behandling för många cancerformer men patienter med så kallad trippel-negativ bröstcancer har ofta ingen långvarig nytta av behandling med ICB.

Detta beror delvis på att cancercellerna utvecklar resistens mot behandlingen. I den aktuella studien upptäckte forskarna att resistensgenen NEDD8 har stor betydelse uppkomsten av resistens mot ICB vid trippel-negativ bröstcancer.

– Vi undersökte över 19 000 gener och fann att NEDD8 var den som tydligast förhindrade cancercellerna att bli attackerade av immunceller. När vi tog bort NEDD8 från bröstcancerceller i en musmodell försvann flera av tumörerna efter ICB-behandling, säger Irineos Papakyriacou, doktorand i Yumeng Maos forskargrupp och studiens försteförfattare.

Forskarna kunde också visa att bröstcancercellerna blivit mer immunogena, det vill säga mer benägna att ge upphov till en immunrespons, när de saknade NEDD8-genen.

– Det återstår förstås mycket arbete men vi tror att genom att slå ut NEDD8 skulle det i kombination med immunterapiläkemedel kunna förbättra immunsvaret hos cancerpatienter, säger Irineos Papakyriacou.

En annan slutsats från studien är att substanser som hämmar det protein som NEDD8-genen ger upphov till inte är specifika utan också påverkar andra processer. Behandling med sådana ämnen måste därför provas ut noggrant för att undvika negativa effekter på immunsystemet. Forskarna kommer därför att fortsätta att undersöka mekanismerna bakom NEDD8-proteinets funktion för att försöka hitta nya, optimala sätt att hämma det.

– I det här spännande projektet har vi varit tvungna att vidga vårt arbetssätt och vi tror att det fortfarande finns mycket att upptäcka om hur NEDD8 kan används för att förbättra cancerimmunterapi, säger Yumeng Mao som har lett studien.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin