Modifierat förkylningsvirus kan bli nytt vapen mot cancer

Injektioner med ett genmodifierat virus har visat sig lovande mot bukspottkörtelcancer i en ny studie gjord av forskare vid IGP, Baylor College of Medicine i Houston, Texas, och Lokon Pharma. Hos nästan alla patienterna minskade tumörerna.

Angelica Loskog har lett arbetet med att utveckla viruset som fått namnet LOAd703. Det är ett modifierat adenovirus, det vill säga ett vanligt förkylningsvirus som injiceras in i tumören och aktiverar immunförsvaret. Där förökar det sig och blir så många att cancercellen till slut sprängs. En ny liten virusarmén kommer då ut i kroppen och ger sig på närliggande cancerceller.

I den nya studien som publicerats i Lancet Oncology undersökte forskarna om deras virusbehandling kan fungera tillsammans med de cellgifter som är standardbehandling vid bukspottkörtelcancer. De fann att när de injicerade en tumör med LOAd703 så kunde den försvinna och de fick byta och injicera någon annan tumör. Ett annat positivt resultat var att patienterna själva uppgav att de mådde bra, att de orkade vara mer aktiva än vad som är vanligt vid bukspottkörtelcancer.

Läs hela nyhetsnotisen på Uppsala universitets webb

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin