Lymfompatienter löper hög risk för infektioner efter diagnos

Varje år drabbas omkring hundra personer av cancerformen mantelcellslymfon. En studie från IGP visar att dessa patienter är mer sårbara för andra sjukdomar och att infektionsrisken för den här typen av patienter därför noggrant bör utvärderas. Studien har publicerats i tidskriften HemaSphere.

Mantelcellslymfon, MCL, är en mycket sällsynt och obotlig typ av cancer i lymfsystemet. De senaste framstegen inom behandling har förbättrat patienternas överlevnadschanser avsevärt, men de är sårbara för andra sjukdomar, särskilt infektioner, på grund av den intensiva kemoterapin och det minskade immunförsvaret.

I den aktuella studien har forskarna undersökt infektionsfrekvensen före och efter en MCL-diagnos och de fann att MCL-patienterna hade dubbelt så många infektioner som referenspersonerna. Den högre infektionsfrekvensen hos patienterna observerades fyra år före diagnos och kvarstod i upp till åtta år efter diagnos.

– Både läkare och patienter behöver vara medvetna om dessa komplikationer. Det visar att vi vid sidan av behandlingen av lymfom bör ha strategier för att hantera och minska risken för infektioner och även vidta åtgärder för att begränsa exponeringen för bakterier som kan leda till infektioner. På så sätt kan vi förbättra den övergripande livskvaliteten för patienterna, säger Ingrid Glimelius som har lett studien.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin