IGP:s doktorandråd

Doktorandrådet består av doktorander som tillhör olika forskningsområden vid IGP. Vårt främsta mål är att representera doktoranderna, samt att ge information och vägvisning i frågor gällande doktorandstudier. Doktorandrådet är representerat på IGP:s styrelsemöten och FUG-möten.

Vi har även interna möten en gång i månaden som alla är välkomna att delta i. Om du vill vara med vid dessa möten, hör av dig till någon av våra ordförande.

Några av våra verksamheter är att informera om doktorandernas rättigheter och skyldigheter, organisera en årlig konferens för doktorander samt ordna sociala aktiviteter för att öka interaktionen med andra verksamma på institutionen.

Doktorandrådet är alltid i behov av nya medlemmar, tveka inte att höra av dig till oss om du vill vara en del av rådet!

Medlemmar i doktorandrådet

Medlemmar med särskilda uppdrag

Hanna Berglund och Irem Yildirim – delat ordförandeskap

Beatriz Pereira – representant i IGP:s lika villkorsgrupp

Alessandra Vaccaro – representant i IGP:s lika villkorsgrupp (suppleant)

Hanna Berglund – representant i IGP:s styrelse (suppleant)

Nils Olovsson – representant i FUG och i IGP:s styrelse

Marle Kraft – representant i FUG (suppleant)

Irem Yildirim – representant i MDR

Alla medlemmar, med e-postadresser

Hanna Berglund, hanna.berglund@igp.uu.se

Berta Garrido-Zabala, berta.garrido-zabala@igp.uu.se

Marle Kraft, marle.kraft@igp.uu.se

Nils Olovsson, nils.olofsson@igp.uu.se

Favour Onyeogaziri, favour.onyeogaziri@igp.uu.se

Beatriz Pereira, beatriz.pereira@igp.uu.se

Alessandra Vaccaro, alessandra.vaccaro@igp.uu.se

Tiarne van de Walle, tiarne.vandewalle@igp.uu.se

Irem Yildirim, irem.yildirim@igp.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin