Samverkan vid institutionen för informatik och media

För oss är det självklart att institutionen är en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Det är genom möten med andra, i gränslandet mellan människor med annan kompetens, erfarenhet och bakgrund som ny kunskap och innovationer uppstår. På institutionen pågår därför ett flertal samverkansprojekt. För oss innebär samverkan allt från nyttiggörande av forskning, tekniköverföring och kunskapsspridning på expertnivå. Men främst är vi en central aktör i samhället för bildning och samhällsdebatt.

Hälso- och sjukvård i det digitala samhället

Inom institutionen pågår flera projekt med bäring på det omgivande samhället. Flera forskare och doktorander vid institutionen är aktiva inom U-Care som är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom Uppsala universitet om psykosocial omvårdnad i det digitala samhället.

En annan grupp forskare vid institutionen samarbetar med Akademiska sjukhuset för att studera införandet av ett omfattande s.k. Patient Data Management System inom intensiv- och operativ vårdverksamhet på sjukhuset.

I arbetet med att stärka forskningen inom informationssystem vid Campus Gotland bedriver institutionen en aktiv samverkan med det lokala näringslivet i Visby.

Utmaningsdriven innovation och lekforskning

Forskargruppen människa-datorinteraktion deltar i ett samverkansprojektet Digitala och fysiska lekmiljöer som bedrivs inom Vinnovas program utmaningsdriven innovation. I projektet deltar bland annat Huddinge kommun samt NCC. Gruppen har också etablerat ett informellt men tätt arbete med flera företag i lek- och lär-sektorn, som Tom Tits Experiment, museikonsortiet Jamtli, och apputvecklare som Toca Boca och Peppy Pals. Avsikten med dessa samarbeten är att skapa en svensk plattform för lekforskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin