Utbildning vid institutionen för informatik och media

Vid institutionen ges program och kurser på grundnivå och avancerad nivå inom informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap och människa-datorinteraktion.

IT, människor och kommunikation

Är du intresserad av hur IT kan stödja människor i arbete och vardagsliv? Vill du tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker utveckla nya eller vidareutveckla redan befintliga IT-system?

Är mediernas och kommunikationsprocessernas roll i samhället något som intresserar dig? Intresserad av nya digitala medie- och kommunikationstekniker och nya former av kommunikation som uppstår exempelvis på internet och via sociala medier?

Är du intresserad av samspelet mellan IT-system och de människor som använder dem? Gillar du att klura ut lösningar på problem och utveckla datorprogram?

Vill du kombinera dina ämneskunskaper med journalistiska yrkeskunskaper och vetenskaplig reflektion över journalistikens villkor och möjligheter?

Vi har utbildningarna för dig.

Studera utomlands

Institutionen för informatik och media har ett utbytesavtal med Prags universitet, Univerzita Karlova, i Tjeckien. Mer information finns i studentingången

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin