Forskningscentra

Forskningscentra är långsiktiga forskningssamarbeten inom strategiskt viktiga områden. Institutionen för informationsteknologi huserar flera viktiga centra:

 • Centrum för bildanalys (CBA) har sedan 1980-talet utvecklat teori och metoder för datoriserad bildanalys och tillämpat dessa inom viktiga samhällsområden som medicin och miljö.
 • eSSENCE är ett samarbete inom e-vetenskap för utveckling av beräkningsmetoder och programvara för simulering och hantering av stora datamängder inom fysik, kemi, biologi, teknik, samhällsvetenskap och humaniora.
 • UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är Uppsala Universitets resurs för högprestanda datorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning.

 • UPMARC (Uppsala Programming for Multicore Architectures Research Center) utvecklade insikter inom parallell programmering och demonstrerade dess effektivitet genom prototyper för verkliga problem.
 • WISENET (Uppsala Center for Wireless Sensor Networks): 2007 – 2014.

 • HEdCom var en samverkande nexus för forskargrupper i disciplinär didaktik för högre utbildning vid Uppsala universitet.

 • ARTES (A network for Real-Time research and Education in Sweden): 1997 – 2007.

 • ASTEC (Advanced Software Technology): 1995 – 2005.

 • PSCI (Parallel and Scientific Computing Institute): 1997 – 2005.

 • NITA (Nationellt IT-användarcentrum) var ett centrum som samlade olika aktörer inom ICT för att främja medveten IT-användning i Sverige. NITA:s verksamhet omfattade flera olika sektorer i samhället: forskare, offentlig sektor, näringsliv och vardagsliv.

 • Uppsala STS (Science and Technology Studies Center): Institutionen var tidigare värd för ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om sambanden mellan naturvetenskap, teknik och samhälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin