Pågående forskning vid institutionen

Zebrafiskar

Institutionen för organismbiologi är en del av Evolutionsbiologiskt centrum och här kan du läsa mer om vår forskning. Våra forskningsprogram är Evolution och utvecklingsbiologi, Fysiologi och miljötoxikologi, Systematisk biologi, och Människans evolution. Forskningen vid institutionen är inriktad mot utvecklingsbiologi, systematik, evolution och fysiologi hos levande organismer. Här finns forskargrupper som studerar tidig vertebratevolution, växters utveckling och immunförsvar hos evertebrater. De djupaste grenarna hos livets träd utforskas med hjälp av bioinformatik och experimentella studier. Forskning bedrivs också om hur miljögifter påverkar cellernas funktioner och om gifternas långtidseffekter på människor och djur.

Är du intresserad av biologi?

All biologiutbildning på grundläggande och avancerad nivå hittar du på Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG). Vid IBG utbildar vi biologer med vitt skilda inriktningar såsom cellbiologi, ekologi, evolution, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, strukturbiologi, systematik, toxikologi, etc. Vi utbildar civilingenjörer med inriktning mot bioteknik och bioinformatik, samt lärare i biologi och naturkunskap. Institutionen för organismbiologi är en del av Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet som är ett världsledande centrum för forskning och utbildning, som lockar forskare och studenter från hela världen. Om du är intresserad av att fortsätta som forskare så kan du läsa mer om vår forskarutbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin