Forskning vid institutionen för organismbiologi

Institutionen har fyra forskningsprogram.

Carlos Guerrero Bosagna

KAN MILJÖN PÅVERKA GENER?

Slumpmässiga mutationer och naturligt urval är två grundpelare inom evolutionen. Men finns det fler faktorer som påverkar evolutionen och våra gener? Kan miljön påverkar genomet? Hur kan man ta reda på det? Det är några frågor som Carlos Guerrero Bosagna försöker svara på.

Läs mer om Carlos i forskarporträttet

Ancient DNA facility - SciLifeLab

ScilifeLab är ett nationellt resurscenter som gör unik teknologi och expertis tillgänglig för forskare inom life science och det är nära sammankopplat med forskarsamhället inom bland annat biomedicin, ekologi och evolution.

SciLifeLab Ancient DNA Facility (ADF) tillhandahåller analystjänster för en mängd olika ändamål. Vi tillhandahåller bearbetning av prover i vårt toppmoderna renrumslaboratorium och beräkningsanalys optimerad för gamla DNA-sekvensdata. Vi kan tillhandahålla skräddarsydd analys utifrån användarnas krav och bistå vid projektutveckling.

SciLifeLab är ett svenskt nationellt initiativ för att stödja vetenskaplig forskning. ADF arbetar på självkostnadsbasis och tillhandahåller dessutom subventionerad analys för svenska och internationella akademiska användare.

Siktar du på att doktorera?

Som doktorand får du utbildning i ett vetenskapligt förhållningssätt, och får lära dig och öva på att tänka kritiskt och analytiskt. Du får självständigt och tillsammans med kollegor lösa problem och att du får utbildning i forskningsetisk och pedagogik. Om du är intresserad av att påbörja forskarstudier så kan du ta kontakt med det forskningsprogram där det bedrivs forskning som du är intresserad av. Du kan också ta kontakt med institutionens studierektor för forskarutbildning, om du vill veta mer om vad studierna innebär och om vilka ämnen och forskningsuppgifter som kan finnas.

Läs mer om vår forskarutbildning

Populärvetenskapliga presentationer

För dig som är intresserad av biologi men inte själv är forskare har vi satt samman ett antal kortare populärvetenskapliga presentationer av vår forskning. Vi hoppas att dessa ska vara inspirerande och ge dig en bra introduktion till vår forskning.

Wallenbergsstiftelserna har gjort filmer med forskning från vår institution!
En film om människans evolution och var skandinaver kommer ifrån.

En film om evolution och livets ursprung.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin