Vertebraternas evolution och utveckling

Vårt område för samman forskare från en flera olika expertisområden – paleontologi, genomik, utvecklingsbiologi och geokemi – för att undersöka den tidiga evolutionen hos vertebrater (ryggradsdjur) och få svar på en rad nyckelfrågor. För att besvara dessa frågor använder vi många olika tekniker. Genom att studera arvsmassa och utvecklingsmönster hos nu levande vertebrater, kan vi dra slutsatser om sannolika tillstånd för dessa egenskaper hos deras gemensamma förfäder. Vi studerar t.ex. fossil av tidiga vertebrater med synkrotron-mikrotomografi. En metod som ger oss möjlighet att visualisera interna strukturer tredimensionellt, med en upplösning på en tusendels millimeter, utan att förstöra fossilen. De olika typerna av data vi tar fram kan sedan kombineras och analyseras fylogenetiskt (skapa släktträd) för att komma fram till djupare insikter än man skulle kunna komma fram till om man bara använde ett dataset.

Forskare inom området

Forskarna inom detta område samarbetar fritt över ämnesgränser, och både seniora och yngre forskare uppmuntras att skapa nya ämnesöverskridande kontakter. Vi har också ett stort kontaktnät och nära samarbete med forskare från andra universitet och institut världen över.

450 miljoner år av evolution bland ryggradsdjur

De tidiga ryggradsdjurens evolution

Molekylär reglering av det muskuloskeletala systemet under utveckling och evolution

Tetrapodernas övergång från vatten till land

Moderna och utdöda grupper av akvatiska ryggradsdjur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin