Sanchez forskargrupp

Tetrapodernas övergång från vatten till land.

Vi studerar när de första fyrbenta djuren, de så kallade tetrapoderna, utvecklades och vilken roll skelettet spelade i tetrapodernas kolonisering av landmiljön. Med hjälp av synkrotronröntgenstrålar modellerar vi benens tredimensionella inre mikrostruktur för att förstå den underliggande biologin och benens mekaniska egenskaper. Vi vill förstå evolutionen av mineraliserad vävnad och kringliggande mjukdelar, som benmärg, muskler och senor.

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Sophie Sanchez

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin