Forskarprofilen: Carlos Guerrero Bosagna

Carlos Guerrero Bosagna

Varje växt och djur på Jorden ser ut som de gör på grund av evolution. En grundtes inom evolution är det naturliga urvalet, det vill säga att den bäst anpassade organismen i en livsmiljö kommer att frodas och reproducera sig. Förändringar i en organism beror vanligtvis på slumpmässiga mutationer och några andra faktorer, men tänk om själva miljön kunde påverka genomet? Tänk om det finns fler faktorer som påverkar evolutionen än bara naturligt urval? Det är sådana här frågor som driver Carlos Guerrero Bosagna.

Carlos var intresserad av vetenskap redan i unga år. Han lekte med tekniska leksaker och var väldigt envis, försökte sig på saker igen och igen till de fungerade. Hans pappa var universitetslärare och hans mamma var obstretiker, något som fick honom intresserad av evolution och reproduktion.

- Jag följde med min pappa på hans föreläsningar och jag blev intresserad av den vetenskapliga metoden. I femte klass var biologiboken den enda bok jag låg före i, säger han.

Under sina universitetsstudier i biologi kom han I kontakt med en teori kallad autopoies, vilket är ett mer holistiskt sätt att se på organismer. Han började också ifrågasätta om slumpmässiga mutationer verkligen var hela bilden, eller fanns det andra krafter med i spelet.

- Epigenetik kopplar ihop miljön med förändringar i egenskaperna hos en organism, fenotypen. Det kopplar också ihop miljön till genomet, då epigenetiska förändringar kan orsaka mutationer, säger han.

Nu studerar han epigenetiska förändringar i arvsmassan. En sak som han upptäckt är att en livsvillkoren för en moder kan påverka efterkommande generationer.

- Vi har visat hur sjukdomar orsakade av miljön kan överföras mellan generationer. Ett väldigt tydligt exempel är att uppkomst av polycystiska livmödrar i gnagare efter exponering för hormonstörande ämnen kan överföras i generationer. Över 90 % av honorna påverkades i vår studie.

Han fortsätter forska och det finns flera nya project som han ser fram emot att starta. Projekten är uppdelade i två fält, hållbarhet och evolution. På hållbarhetssidan har han ett projekt som handlar om att identifiera epigenetikens roll i kycklingars stresspåverkan.

- Vi studerar hur epigenomet i olika delar av hjärnan hos kycklingar påverkas av stress tidigt i livet. Vi vill veta vilka delar som påverkas mest av stress och vilken roll epigenetik spelar här, säger han.

Han kommer också att undersöka vilka konsekvenser exponering för miljögifter har för metabolism och reproduktion. Den forskningen har fått anslag från FORMAS.

- Genom att använda kycklingar vill vi bygga en modell för att testa de reproduktiva och metaboliska konsekvenserna från tidig exponering för miljögifter och de epigenetiska effekterna en sådan exponering har, säger han.

När det kommer till evolution kommer han undersöka hur metaboliska störningar ger upphov till epigenetiska effekter i könsceller genom att spåra förändringar i sex generationer.

- Detta efterliknar tidig artbildning där två populationer utsätts för olika miljöfaktorer, sager Carlos.

Allt handlar dock inte om forskning. När Carlos inte är på jobbet tycker han det är viktigt att tillbringa tid med sin familj och vara en bra pappa. Han försöker också hålla sig i form.

- Jag simmar en gång i veckan och jag spelar fotboll varje söndag, säger han.

Allteftersom vår kunskap om evolutionen ökar blir bilden mer komplex, men också mycket rikare.

Fakta Carlos Guerrero Bosagna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin