Fysiologi och miljötoxikologi

Forskningen på programmet för fysiologi och miljötoxikologi innefattar utnyttjande av molekylära verktyg och experimentella modeller för att studera och förstå hur cellulära och molekylära mekanismer hos djur och växter ger avtryck i hela organismens fysiologi och utveckling.

Forskningen på programmet för fysiologi och miljötoxikologi innefattar utnyttjande av molekylära verktyg och experimentella modeller för att studera och förstå hur cellulära och molekylära mekanismer hos djur och växter ger avtryck i hela organismens fysiologi och utveckling. Vår forskning syftar till att i detalj förstå hur vävnadsspecifik genreglering och cell-cellkommunikation tillsammans koordinerar cellers funktioner, vilka sedan ligger till grund för hela växtens eller djurets utveckling, funktion och beteenden.

Genom att få detaljerad kunskap om hur cellernas inre organiseras och hur dess molekylära reaktioner och biokemiska processer regleras är det möjligt att få en ökad kunskap om hur yttre faktorer eller sjukdomar kan påverka organismer och deras anpassning till olika miljöer. Inom miljötoxikologin studerar vi hur några av de tusentals kemikalier som finns i miljön påverkar olika funktioner hos människor och djur. Vi använder ett flertal olika modellorganismer från akvatiska vertebrater till cellmodeller och mikroorganismer ”on-a-chip”. Ett exempel är zebrafisk, där vi har tillgång till avancerade teknologier för genetisk sjukdomsmodellering och substansexponering integrerad med fenotypisk utvärdering.

Undervisning

Alla våra lärare och doktorander är starkt engagerade i undervisning på alla nivåer och ansvarar bl.a. för kurser i grundutbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin