Schlebusch grupp

Människans evolutionära historia med fokus på Afrika.

Vi är intresserade av människans historia och vad vi kan klarlägga genom att använda genetiska verktyg. Vi har ett specifikt fokus på Afrikansk populationshistoria och folkvandringar inom den afrikanska kontinenten. Våra intressen spänner över ämnesområden som t ex människans genetik, arkeologi, lingvistik och historia, samt hur dessa ämnen kompletterar varandra i beskrivningen av vår arts historia.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Carina Schlebusch

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin