Helena Malmström

Vi är intresserade av att undersöka vår förhistoria.

Jaw from a human skull

Genom tiderna har många olika grupper av människor levt. Dessa människor har mötts, interagerat, förflyttat sig och förändrats. Vi utför storskaliga DNA-analyser på ben som har bevarats från dessa människor. Genom att kombinera genomdata med information från de arkeologiska kontexterna, kol-14-dateringar och stabila isotopanalyser, genererar vi kunskap både om specifika individers livshistoria (såsom kön, släktskap, kostvanor och rörelsemönster) och om större demografiska processer (såsom genetisk härkomst, genöverföring mellan populationer och storleken på olika populationer). Vi undersöker exempelvis hur olika individer på stenåldersgravfält i Skandinavien förhåller sig till varandra och vilket förhållande de har till andra samtida människor.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Helena Jankovic Malmström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin