Günthers grupp

Människans tidiga historia

Genpoolen I en population förändras över tid på grund av olika demografiska processer som migration, blandning, flaskhalsar inom populationen och selektion. Vi använder populationsgenomik för att studera dessa processer. Framför allt använder vi förhistoriskt DNA som en tidskapsel vilket ger oss möjlighet att direkt undersöka hur populationer förändrats över tid. Våra viktigaste projekt inriktar sig på att förstå människans Europeiska förhistoria och den genomiska historien hos tämjda djur. Vi använder tämjningen som en modell för evolution med stark selektion och som ett exempel på hur människor kan påverka andra arter. Utöver att analysera genomisk data utvecklar och förbättrar vi metoder att analysera data om förhistorisk DNA i datorer samt studerar demografisk historia och anpassning.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Torsten Günther

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin