Populärvetenskaplig presentation

Idag är vi säkra i vår uppfattning om att allt liv på jorden har ett gemensamt ursprung. Ju mer vi har lärt oss om cellernas funktion samt vetskapen att alla kända organismer har snarlikt organiserad arvsmassa (arvsmassa = DNA/RNA = ritningen för hur olika aminosyror skall sättas ihop till proteiner vilka i sin tur bildar organismen), desto mer osannolikt framstår det att samma system skulle utvecklas två gånger parallellt. Sammantaget leder oss detta till slutsatsen att alla organismer har ett gemensamt ursprung.

Om vi kartlägger hur alla dessa organismer är "besläktade" med varandra så kan vi skapa ett komplett "livets träd" över alla organismer på jorden.

Tree of life

I vår forskargrupp koncentrerar vi våra ansträngningar mot organismer med eukaryota celler. Dessa eukaryota organismer inkluderar dels alla makroskopiska (flercelliga) organismer såsom växter, djur och svampar, dels en stor mängd mikroskopiska (encelliga) organismer såsom amöbor och en mycket stor mängd mikroskopiska alger.
Vi försöker att klargöra släktskapen mellan dessa organismer genom att jämföra dess gensekvenser ("den genetiska koden").

Det slutgiltiga "livets träd" bör kunna hjälpa oss att svara på många frågor, exempelvis hur den biologiska mångfalden uppstår och utvecklas. Förhoppningsvis bidrar förståelsen om dessa grundläggande mekanismer till en mer komplet bild av hur jordens organismer fungerar, och vad vi kan göra när de inte fungerar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin