Biodiversitet

Andermann lab start image

Vi arbetar i korsningen mellan beräkningsbiologi och forskning om biologisk mångfald.

Kvantifiering och modellering

Vi arbetar i korsningen mellan beräkningsbiologi och forskning om biologisk mångfald genom att utveckla nya beräkningsmetoder och flöden för fältarbete och labbarbete för att kvantifiera månfaldens komplexitet. Vår vision är att en dag kunna hitta ett värde för biodiversiteten i ett givet område på ett standardiserat och reproducerbart sätt. För att uppnåg detta samlar vi mångfaldsdata via sekvensering av DNA i miljön och använder dessa data för att tärna maskininlärningsmodeller att modellera biodiversitetspotentialen hos okända platser.

Principal Investigator: Tobias Andermann

www.biodiversity.se

Gruppmedlemmar

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Tobias Andermann
Gruppmedlemmar: Adrian Baggström, Monica Guilera Recoder, Beilun Zhao, Shuangshuang Wang

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin