Rybergs Labb

Vår forskargrupp studerar svamparnas mångfald och evolution.

Ramariopsis

Svampbilder - Länk till Flickr

Vi är intresserade av att förstå varför det finns så många svamp arter, varför vissa grupper har fler arter än andra, hur olika egenskaper utvecklats, och varför olika svampar finns där dom finns. Vi fokuserar på storsvampar inom basidiomyceterna.

Populärvetenskaplig presentation

Det finns ca. 90 tusen svamparter beskrivna, men det har uppskattats att det verkliga antalet är många miljoner. Detta betyder att det stora flertalet av alla svampar fortfarande är okända. Svamparna har avgörande funktioner i de flesta ekosystem. De är inte bara nerbrytare som frigör näring från dött material utan det finns även svampar som bildar nära förhållanden med växter och bland annat bidrar till deras näringsupptag. Den absoluta majoriteten av alla växter är beroende av svampar för sitt näringsupptag i naturliga system. Det finns också en del svampar som fungerar som parasiter och kan bidra till att reglera populationer av växter och djur. En del sådana parasiter används aktivt för att reglera skadeinsekter.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Martin Ryberg
Gruppmedlemmar: Faheema Khan, Roel Houdanon

  • The Ryberg group is working to understand the diversity of fungi, mostly from an evolutionary perspective. Even if only 90 thousand fungi have been scientifically described most estimates indicate that there are millions of species. Fungi are not only globally diverse but also if you look in a few cubic centimeters of soil you will find many different species of fungi even if you limit yourself to a single guild.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin