Om institutionen för organismbiologi

Flygbild av EBC

Här finns vi

Besöksadress: Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyvägen 18 A
Postadress: Norbyvägen 18 A, 752 36 Uppsala

Institutionen för organismbiologi är en del av Evolutionsbiologiskt centrum och ligger på Norbyvägen 18 A-D. På campus finns även Evolutionsmuséet och strax intill ligger Botaniska trädgården.

Ordinarie öppettider

Vardagar 08.00-16.30

Om institutionen

Institutionen för organismbiologi är en del av Evolutionsbiologiskt centrum. Institutionen har ett hundratal anställda och vi är en forskningsinstitution men våra lärare undervisar nära 1000 studenter vid IBG (institutionen för biologisk grundutbildning). Forskningen vid institutionen är inriktad mot utvecklingsbiologi, systematik, evolution och fysiologi hos levande organismer.

Institutionen har funnits i sin nuvarande form sedan 2010, och är en sammanslagning av forskningsprogrammen i miljötoxikologi, zoologisk utvecklingsbiologi, evolutionär organismbiologi, jämförande fysiologi, fysiologisk botanik, systematisk biologi och människans evolution. Här finns forskargrupper som studerar tidig vertebratevolution, växters utveckling och djurens fysiologi. De djupaste grenarna hos livets träd utforskas med hjälp av bioinformatik och experimentella studier. Forskning bedrivs också om hur miljögifter påverkar cellernas funktioner och om gifternas långtidseffekter på människor och djur.

På institutionen finns också lab för historisk DNA.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin