Samverkan vid institutionen för organismbiologi

Uppstoppade djur på Evolutionsmuseet

Samverkan inom teknik och naturvetenskap

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med aktiviteter framförallt för skolan men även allmänhet, näringsliv och samhälle. De ordnar bland annat en vetenskapsfestival där våra forskare är med.

Läs mer om hur du kan samverka med oss

Alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Gå med i alumnnätverket

Populärvetenskapliga presentationer

För dig som är intresserad av biologi men inte själv är forskare har vi satt samman ett antal kortare populärvetenskapliga presentationer av vår forskning. Vi hoppas att dessa ska vara inspirerande och ge dig en bra introduktion till vår forskning.

Wallenbergsstiftelserna har gjort filmer med forskning från vår institution!
En film om människans evolution och var skandinaver kommer ifrån.

En film om evolution och livets ursprung.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin