Bofasthet och jakt, mobilitet och jordbruk, mobilitet och jordbruk

  • Slutdatum: 2023-01-01
  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Bofasthet och jakt, mobilitet och jordbruk, mobilitet och jordbruk. Djur, människor och föränderliga landskap i Skandinaviens inland 1000BCE-500CE

Ett av de största utvecklingsstegen i människans historia anses vara jordbruksrevolutionen. Denna revolution når de norra delarna av Europa för omkring 5000 år sedan. Innan jordbrukets ankomst levde vi som mobila jägare, men nu blev vi bofasta bönder. Påståendet är naturligtvis grovt förenklat, men likväl en bild som alltjämt förmedlas och som sällan har problematiserats på djupet. Grunden i den nationalromantiska föreställningen om södra Skandinavien är det öppna jordbrukslandskapets böljande sädesfält. Det är därför lätt att bortse från att jordbruk även kunde innefatta vidsträckta vandringar tillsammans med boskap till avlägsna våtmarksbeten. Eller för den delen jaktens och fiskets stora betydelse även efter jordbrukets intåg.

Läs mer om projektet


Magnus Odebäck Ljunge, Stockholms universitet

Jan Apel, Stockholms universitet

Projektledare: Joakim Wehlin
Medarbetare: Magnus Odebäck Ljunge, Stockholms universitet, Jan Apel, Stockholms universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin