Klimat och samhälle under bronsåldern på Peloponnesos, Grekland

  • Period: 2020-01-01 – 2023-12-31
  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Beskrivning

Det tvärvetenskapliga projekt Klimat och samhälle under bronsåldern på Peloponnesos löper över fyra år och har som målsättning att ta fram integrerad kunskap om grekiska bronsålderssamhällens sårbarhet och resiliens gentemot klimatförändringar, utveckla metoder för att utvärdera variabilitet och diversitet och för jämförelser mellan vetenskapsområden, samt ta fram ny information om klimatets variabilitet genom att studera nya platser och använda nya analysmetoder.

Grekisk bronsålder (ca 3200-1050 fvt) omfattar en stor variation av samhälleliga uttryck, både expansionsperioder då komplexa samhällen växte fram, kända för sina monumentala byggnader och rika gravar, och perioder definierade av en enklare och mer hushållsbaserad livsstil. Oavsett form har dock jordbruket stått i centrum och samhällen på Peloponnesos halvön har varit beroende av en jordbruksekonomi i huvudsak baserad på torrjordbruk (dvs. beroende av regnvatten) och djurhållning.

Läs mer om projektet

Projektledare: Erika Weiberg
Medarbetare: Martin Finné

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin