Social ojämlikhet och marginalisering under vikingatiden

Beskrivning

Social ojämlikhet har spelat en viktig roll i samhällsutvecklingen, men när det gäller forskning om äldre samhällsstrukturer har fokus framförallt legat på människor som tillhörde eliten.

I detta tvärvetenskapliga projekt kommer vi att studera livssituationen för marginaliserade grupper i Skandinavien under vikingatiden (cirka 750–1050 f.Kr.). Vikingatida samhällen var strikt hierarkiska och vid de få tillfällen där marginaliserade grupper har varit i fokus för forskningen har det bland annat handlat om att de kanske inte fick en formell grav.

Målsättningen med vårt projekt är att ge nya perspektiv på hur social ojämlikhet uppstod, uttrycktes och bibehölls. Vi ska bland annat kombinera bioarkeologiska analyser av skelett med arkeologisk kontextinformation för att på så sätt hitta nya förklaringsmodeller och nå ökad förståelse för hur social ojämlikhet genomsyrade livet på vikingatiden. Forskningen har också potential att belysa strukturella och kulturella mekanismer relaterade till olika gruppers exploatering idag.


Projektledare: Benjamin Raffield

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin