Vikingafenomenet

  • Period: 2016-01-01 – 2025-02-01
  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Vikingafenomenet

Vikingatiden (ca 750-­‐1100 e Kr) har länge varit en viktig del av identitetsskapandet i de nordiska länderna, inte minst i Sverige. Vikingarnas popularitet har få motsvarigheter i andra äldre kulturer. Deras historia har brukats och missbrukats, skrivits och skrivits om för att passa olika generationers behov. Denna process pågår ännu. Mycket av de senare årens forskning rörande vikingarna och deras tid har fokuserat på komplicerade processer som statsbildning och kristnande – genomgripande förändringar som ses som en del i bakgrunden till de moderna, skandinaviska nationerna. Något som uppmärksammats i betydligt mindre grad inom samtida forskning är upprinnelsen till dessa processer. Vilka var egentligen de första vikingatida plundrarna, varför handlade de som de gjorde, vilken sorts samhälle formade dem, och varför började deras våldsamma expansion i andra delar av världen just vid den här tidpunkten? Dessa frågor berör själva ursprunget till ”vikingafenomenet”. De är av fundamental betydelse för att kunna förstå bakgrunden till det Sverige vi ser idag, och för att kunna bemöta de ofta problematiska sätt på vilka kunskapen om det förflutna uppfattas och används i dagens samhälle.

Läs mer om projektet

Projektledare: Neil Price
Medarbetare: John Ljungkvist, Charlotte Hedenstierna-Jonson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin