Forskningsämnen

våg och bok

Juridiska institutionen bedriver forskning inom 16 forskningsämnen och nio civilrättsliga delområden. Läs mer om våra ämnen och om deras relaterade forskningsprojekt, och se även vilka forskare som tillhör respektive område.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin