Fysikalisk kemi

Fysikalisk kemi

Inom forskningsprogrammet för fysikalisk kemi använder vi fysik - framförallt termodynamik och kvantmekanik - för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå.

Vår forskning

Vi forskar på solceller, artificiell fotosyntes och solbränsle, samt kemisk dynamik.

Du kan läsa kurser i fysikalisk kemi både inom kandidatprogrammet i kemi och civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Vårt masterprogram i kemi har även en särskild inriktning mot fysikalisk kemi. Som fysikalisk kemist är det bra att också läsa kurser i matematik och fysik.

Rekommenderade valbara kurser på kemikandidatprogrammet är: Grundläggande beräkningskemi, 5 hp (1KB206), Kemisk Fysik, 10 hp (1KB700), Yt- och kolloidkemi, 10 hp (1KB303) och Elektrokemi, 5 hp (1KB204), samt de valbara kurserna i matematik och beräkningsvetenskap.

Mer information rörande utbildning.

Kontakt

  • Om du har frågor om vår forskning så är du välkommen att kontakta programansvarig professor Leif Hammarström.
  • Leif Hammarström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin