Forskning vid institutionen för kemi - BMC

NMR-autosampler.

Kemisk forskning med syfte att förbättra människors hälsa och miljö

Mycket av den forskning som bedrivs vid vår institution handlar om att förstå de kemiska processer och molekyler som förekommer i levande organismer. Syftet med denna forskning är att förstå mekanismerna bakom olika sjukdomsförlopp, att utveckla nya metoder för att studera och diagnosticera sjukdomar samt att identifiera nya läkemedelskandidater och målprotein.

Utveckling av nya syntesmetoder är också en viktig forskningsgren, dels för att skapa nya molekyler med användning inom exempelvis läkemedelsområdet, dels för att kunna ersätta befintliga syntesmetoder med mer effektiva och miljövänliga alternativ. Vi arbetar också med utveckling av metoder och tekniker för analys av komplexa biologiska prover och molekyler, där vi är särskilt starka inom masspektrometri- och NMR-området.

Vid institutionen finns tre forskningsprogram, analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, där både experimentalister och teoretiker är verksamma. Institutionen står också värd för tre infrastrukturfaciliteter: NMR Uppsala, SciLifeLab-plattformen för biofysikalisk screening och karaktärisering, samt en lokal plattform för masspektrometri-baserad proteomik. Dessutom leds Vetenskapsrådets excellenssatsning Centrum för livets kemi och Open Medicine Foundations Samarbetscentrum för ME/CFS av professorer som är verksamma vid vår institution.

Faciliteter och centrum

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin