Sjöbergs grupp

Vattenyta täckt av alger.

Analytisk masspektrometri

Masspektrometri är en kraftfull analysteknik som vi använder för att analysera komplexa prover från miljö-, skogs- och jordbrukssektorn. Vi försöker även utveckla metoder för att övervaka förekomsten av olika metallorganiska intermediärer vid metallorganisk katalys med hjälp av masspektrometri.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin