Kamerlins grupp

21-9

Beräkningsbiokemi

Vi utvecklar och tillämpar en rad beräkningsverktyg för att lösa viktiga problem i gränslandet mellan kemi och biologi. Med toppmoderna beräkningstekniker som bygger på kvantmekanik, klassisk mekanik och hybridmetoder utforskar vi de fysikaliska och kemiska aspekterna som ligger till grund för enzymkatalys. Vi är särskilt intresserade av katalytisk promiskuitet och utvecklingen av proteiners funktion. Vårt mål är att utveckla nya enzymer med större katalytiska förmågor och förändrad funktionalitet. Gruppen är tvärvetenskaplig och använder tekniker som spänner över fysikalisk organisk kemi, biokemi, strukturbiologi och teori. I varje steg har vi nära samarbeten med ledande experimentella grupper.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin