Marklunds grupp

21-9

Strukturell dynamik

Vår forskning kretsar kring att blottlägga dynamiken och interaktionerna hos protein och proteinkomplex. För detta ändamål använder vi oss av en grund av avancerade beräkningar som matchas mot experiment, där masspektrometriska metoder såsom jonrörlighets-spektroskopi för närvarande är av särskilt intresse. Det senare motiverar oss även att undersöka grundläggande egenskaper hos proteiner i gasfas och hur de kan hållas i ett nativ-liknande tillstånd i avsaknad av vatten. Vår forskning sträcker sig från det tekniska, där vi utforskar nya sätt att undersöka makromolekyler, till specifika biologiskt orienterade tillämpningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin