Forskningsprojekt i Sengers grupp

I vårt vätekatalysprojekt adresserar vi öppna frågor om grön vätgasproduktion i [FeFe]-hydrogenaser. Medan den industriella processen för vätgasproduktion är mycket energikrävande, släpper ut koldioxid och är beroende av fossila bränslen, katalyserar [FeFe]-hydrogenaser vätgasutveckling på det enklaste sättet (2e- + 2H+ -> H2) utan inblandning av kolkemi.

Vi strävar efter att följa processerna för upptag och utveckling av vätgas i [FeFe]-hydrogenaser på molekylär nivå och i realtid för att avslöja grundläggande kemiska principer som kan användas för design av gröna och hållbara vätgaskatalysatorer.

För att uppnå detta utvecklar vi lämpliga triggerkoncept baserade på snabb blandning för vätgasupptag och artificiell fotoaktivering av vätgasproduktion. Dessa koncept tillämpar vi på en kombination av spektroskopiska och strukturbestämningsmetoder som ger både funktionell och strukturell information om annars otillgängliga transienta reaktionsintermediärer.

Förenklad katalytisk cykel för vätebildning och upptag av [FeFe]-hydrogenaser. I grundtillståndet visas en inzoomning på hydrogenasens aktiva säte. Därifrån finns det två reaktionsvägar, väteupptag och fotoaktiverad vätebildning, som båda leder till en okänd transient intermediär som symboliseras av ett frågetecken.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin