Samarbetscentrum för ME/CFS

Vi är stolta över att kunna meddela att Open Medicine Foundation (OMF) har finansierat etableringen av ett tredje samarbetscentrum för ME/CFS-forskning här vid Uppsala universitet.

Det nya Uppsalacentrumet kommer att ledas av Jonas Bergquist, MD, PhD, ledamot i OMFs vetenskapliga råd. Han kommer att arbeta tillsammans med samarbetscentrumen på Stanford, som leds av Ronald W. Davis, PhD, och Massachusetts General Hospital och Harvard Affiliated Hospitals, som leds av David Systrom, MD, och Wenzhong Xiao, PhD.

Myalgisk encefalomyelit (ME) är en sjukdom som varit känd i mer än 70 år och som har klassificerats av Världshälsoorganisationen (WHO) som en sjukdom i nervsystemet, med samma klassificeringskod som kronisk trötthetssyndrom (CFS).

Sjukdomstillståndet drabbar i första hand unga till medelålders vuxna och oftare kvinnor än män. De som drabbas är ofta tidigare helt friska och aktiva personer. ME/CFS föregås vanligtvis av en influensaliknande sjukdom eller annan virusinfektion som mynnar ut i en starkt invalidiserande fysisk och mental utmattning.

Namnet ME innebär en neuropatologi som består av muskelsmärta (myalgi) och inflammation i hjärnan (encefalomyelit). Trots att inflammation i hjärnan inte har kunnat påvisas hos alla patienter så föredras användningen av ME av många då termen CFS till viss del reducerar allvaret av sjukdomen, därför används begreppet ME/CFS som term.

Klinisk undersökning och rutinmässiga blodprov ger ingen uppenbar förklaring till muskelsmärtan och den patologiska utmattningen. Typiska symptom är kognitiv dysfunktion, muskelsmärta, utmattning och återhämtningsstörning även efter lättare fysisk eller mental ansträngning. Symptomen varierar i frekvens och svårighetsgrad från patient till patient.

Vår forskning inom ME/CFS

Uppsala samarbetscentrum fokuserar på molekylär diagnosticering av ME/CFS med målet att utveckla evidensbaserade strategier för behandling. Här i Uppsala görs betydande ansträngningar att analysera ryggvätska som en unik källa till neurokemiska biomarkörer för ME/CFS. Vi använder högupplöst masspektrometri för extremt känslig detektion av endogena biomolekyler.

Denna unika teknologi, kombinerad med utveckling av kliniskt relevant screening och målinriktade metoder för provtagning, kommer att ge nya insikter angående patofysiologin vid ME/CFS.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin