Om institutionen för kemi - BMC

Skulptur av Bror Marklund på BMC

Institutionen är belägen vid Biomedicinskt centrum och har funnits i sin nuvarande form sen 2012. Verksamheten leds av prefekt Máté Erdélyi och institutionsstyrelsen, med hjälp av biträndande prefekt Mikael Widersten.

Vi har tre forskningsprogram, analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, som alla leds av en avdelningsföreståndare, samt en enhet för verksamhetsstöd som leds av en administrativ chef och en teknisk samordnare. Ett hundratal medarbetare från hela världen är verksamma vid institutionen. Bland dessa finns knappt tjugo seniora lärare och närmare femtio doktorander. Institutionens omsättning är ungefär 145 mkr.

Institutionen står värd för tre infrastrukturfaciliteter: NMR Uppsala, en SciLifeLab-plattform och en lokal plattform för proteomikanalyser. Dessutom leds Vetenskapsrådets excellenssatsning ”Centrum för livets kemi” och Open Medicine Foundations "Samarbetscentrum för ME/CFS” av professorer som är verksamma vid vår institution. Vår placering vid BMC ger oss unika möjligheter till nära samarbeten med institutioner inom biologi, farmaci och medicin samt SciLifeLab.

Institutionen utgör tillsammans med Institutionen för Kemi – Ångström den Kemiska sektionen vid Uppsala universitet. Kemiska sektionen ansvarar för kandidat- och masterprogrammen i kemi, samt civilingenjörsutbildningen i kemiteknik som vi driver tillsammans med institutioner inom Farmaceutiska fakulteten. Institutionen för Kemi – BMC ger kurser på grund- och avancerad nivå inom analytisk kemi, biokemi, och organisk kemi för motsvarande ca 250 helårsstudenter. Vi erbjuder forskarutbildning inom samtliga dessa ämnen och även kemi med öppen inriktning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin