Utbildning vid institutionen för kemi - BMC

Hand som ritar molekylstrukturer.

Vi erbjuder några av Sveriges bästa utbildningar i analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Institutionen ger kurser på både grund- och avancerad nivå, och bedriver även forskarutbildning inom dessa ämnen.

Institutionen för kemi - BMC ansvarar för Uppsala universitets kandidat- och masterutbildning i kemi tillsammans med Institutionen för kemi – Ångström. Vi driver även civilingenjörsutbildningen i kemiteknik i samarbete med institutioner inom Farmaceutiska fakulteten. Dessutom ger vi kurser inom andra utbildningprogram, såsom ämneslärarprogrammet i kemi, kandidatprogrammet i biologi och civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik.

Vi erbjuder forskarutbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, samt kemi med öppen inriktning. Genom etablerade samarbeten med industrin har vi möjlighet att ta emot industridoktorander vars utbildning delvis bedrivs på ett företag. Våra forskargrupper tar regelbundet emot exjobbare på både kandidat- och masternivå samt utbytesstudenter som vill göra projektarbeten i forskningsmiljö.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin