Forskning vid institutionen för kirurgiska vetenskaper

Vid institutionen för kirurgiska vetenskaper bedrivs forskning inom ämnesområdet kirurgi i vid bemärkelse.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper är huvudsakligen lokaliserad till Akademiska sjukhuset och består av 20 forskargrupper (18 kliniska och två prekliniska) samt fyra forskningsinfrastrukturer.

Forskningen vid institutionen bedrivs med kirurgi som ämne i vid bemärkelse. Eftersom institutionen i huvudsak är en klinisk institution delar många medarbetare sin anställning mellan institutionen för kirurgiska vetenskaper och Akademiska sjukhuset.

Forskargrupperna arbetar med olika metoder och med kompetenser som sträcker sig från molekylärbiologi och grundläggande patologi till patientrelaterade problemkomplex inom den kliniska sjukvården. I många fall sker samarbete med andra avdelningar och med kliniker och forskargrupper vid andra sjukhus och universitet både inom Sverige och utomlands.

Flera större kliniska prövningar genomförs vid institutionen i samarbete med sjukhuset. Preklinisk och translationell forskning bedrivs både inom renodlade prekliniska forskargrupper och inom kliniska forskargrupper. I translationella projekt kopplas kliniska data till genetiska eller molekylära förändringar. Dessutom bedrivs materialforskning och bildbehandlingsforskning, där kollegorna samarbetar med andra vetenskapliga områden inom universitetet, främst inom det naturvetenskapliga området. Institutionens bredd, som täcker både små och stora kliniska, prekliniska och translationella forskningsfält, är en styrka som bidrar till kreativ heterogenitet.

Varje forskargrupp leds av en forskargruppsledare som får sitt uppdrag på delegation av prefekten. Läs mer om forskargrupperna genom länkarna nedan.

Forskningsområden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin