Utbildningar vid institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet och Uppsala universitetssjukhus bedriver tillsammans medicinsk forskning i världsklass och utbildar läkare, sjuksköterskor och specialist­sjuksköterskor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper har program och kurser på grund­nivå, avancerad nivå och på forskar­nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin