Forskning vid institutionen för kostvetenskap

Forskningsämnet kostvetenskap klargör den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter. Kostvetenskap handlar om matens betydelse för människan i det moderna konsumtionssamhället.

Forskarskolan InSyNC

Uppsala universitet leder en forskarskola inom hållbar nutritionsvård för blivande potentiella lärare på dietistprogrammet. InSyNC (Integrating Sustainability in Nutrition Care) är den första forskarskolan någonsin i Sverige inom nutrition och dietetik. Syftet är att säkerställa kompetensförsörjningen för en snabbt växande yrkeskår där det i nuläget finns många vakanta tjänster.

Forskarskolan InSyNC Pdf, 122 kB.

Pågående forskningsprojekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin